RSS Feed

Zahvalnost Automobilskom Klima Ure’aju}

0

January 30, 2018 by 8aL3Vw

Zahvalnost automobilskom klima ure’aju

by

Brendan Doyne

Ako se preselite u regione koji se smatraju dugim visokim godinjim dobima kao to su mi jesmo, verovatno ete znati ta je bilo ko prisilio svima da plate priznanje svom klimatizatoru za motorna vozila. Ne mogu da zamislim vonju svakodnevno u kancelariji u ovom vlanom i toplom vremenu bez mog povjerenog Car-AC-a. Siguran sam da tamo ima hiljada ljudi koji bi mi verovali kada kaem da je klima ure’aj u osnovi pribor, to je nunost. U zapaljivim klimatskim uslovima, oprema za klimatizaciju moe uiniti vau vonju prekrasnom iskustvom u sluaju da ne vozite luksuznim automobilom.

Od presudnog je znaaja da e vam biti udobno dok vozite automobil i praktino bilo kakve brige kada je u pitanju ovo moe biti zabavno. Sa velikim AC-om, biete sigurni da se neete baviti vremenom. To bi definitivno dozvolilo da se koncentriete na vau vonju i uivate u njemu.

Hajde da razgovaramo o kakvoj vrsti automobila AC e raditi i ta moemo uiniti zbog njegovog odravanja. Klimatizator automobila je odgovoran za hla’enje i suenje zatvorene kabine za automobile. Funkcionie na jednostavnom procesu da dovede toplotu u kabinu spolja.

To moe tako to se dobija elektrina energija iz motora motornog vozila kako bi se vodili najvaniji sastojci. e. kompresora, kondenzatora i isparivaa. Zapravo, to je kompresor koji je povezan sa jedinicom motora i deluje kao pumpa koja cirkulie hemikalije u sistemu AIR CONDITIONER.

Gas za hla’enje se kree u zatvorenom krugu u kondenzatoru (nalazi se izvan Vae kabine) do isparivaa (nalazi se u kabini). Pritisak proizveden od kompresora pogoni gas za hla’enje kroz ceo operativni sistem. Zbog ovog dobrog razloga, kompresor je nazvan srcem novog vazdunog sistema.

Struktura tee ovako; gas za hla’enje je definitivno kompresovan od strane vaeg kompresora i prenoen u kondenzator. Gas je definitivno kondenzovan ovde da se ohladi i povea gustinu. Hla’eni rashladni fluid prolazi na suau recepata (deo u sistemu koji izlazi iz formiranja vlage unutar gasa). Hladno sredstvo hladnoe zatim prelazi u ispariva.

Rashladni fluid prelazi uzorak linije isparivaa na temperaturi od 0 stepeni Celzijusa. Bekatiar koji se nalazi iza ledenih isparivakih kotura puni fresko u kabinu kroz atmosferske otvore unutar kontrolne table da bi obezbedio trenutno hla’enje. Postoji i proces dehumidifikacije koji se deava kada se zagreje vazduh unutar Klime Podgorica, iznajmljivanje kabine dodiruje hladnu povrinu isparivaa. Svi zaga’ivai i ostaci praine u kabini-vazduhu se pridravaju Isparivaa i obezbe’uju da se ispune zajedno sa formiranjem vlage za povrinu isparivaa.

Rashladno sredstvo koje treba da se zagreje u ovom procesu, vraa se nazad u kondenzator i ponovo se ohladi. Sledei neprekidni ciklus isporuuje efekat hla’enja unutar vaeg automobila kada ukljuite klima ure’aj. Iako pokrenite AC znai poveanu potronju goriva jer se pogonjuje motorom motora, ali verujte mi, to je ponekad vredno. Uvek preporuujem ljudima da ra’eno koriste svoje vozilo AIR-CON kako bi izbjegli plakanje i moping za energijom.

I’m Brendan and I live in Pleasantville.

I’m interested in Graduate School, Machining and Portuguese art.I like travelling and reading fantasy.If you have almost any inquiries about in which as well as how you can work with Klime Podgorica, you’ll be able to e-mail us at the web-page.

Article Source:

eArticlesOnline.com

}


0 comments

Sorry, comments are closed.

Bookmarks

Categories